Home / Videos / Chiến Lược Internet Marketing Để Có 2000 Đô Đầu Tiên – Nguyễn Tất Kiểm

Chiến Lược Internet Marketing Để Có 2000 Đô Đầu Tiên – Nguyễn Tất Kiểm

Bạn đang làm về Internet Marketing nhưng không có nhiều chi phí duy trì hoạt động? Bạn làm MMO nhưng không hiệu quả?
Video sẽ giải đáp, hướng dẫn chiến lược làm Internet Marketing hiệu quả nhất, mang về doanh thu 2000 đô usd.
Chiến Lược Internet Marketing Để Có 2000 Đô Đầu Tiên – Nguyễn Tất Kiểm
=================
1. Xem thêm các thông tin bài viết về quảng cáo trên facebook tại: http://taki.edu.vn/blog/
2. Trang web cá nhân của tôi: http://nguyentatkiem.com/
3. Trang thông tin khóa học: http://taki.vn
4. Khóa học online: http://online.taki.vn
=================
Liên hệ: Nguyễn Tất Kiểm – CEO Taki Academy
Email: ceo@taki.vn
Facebook: https://www.facebook.com/nguyentatkiem
THANKS!

Recommended Products

Hydra Instagram System (Standard Package)

How I made 1000's Of Subscribers! The Only Automated Instaram Domination System On The Market!

KDROI Software

KDROI is an browser extension that makes marketing your Kindle book a one click operation. Simply find your Kindle book in the Amazon store, click on KDROI, and the software automatically detects your book and submits to a growling list of FREE KDP sites.

The Easy Cash Funnel Blueprint

*NEWLY RELEASED* Blueprint takes struggling internet marketers who cant seem to figure it out and turns them into 5-figure a month earning success stories living in complete financial freedom - are you next?

Hydravid CLOUD Ultimate Video Marketing

Hydravid Video Marketing Software. 'Multi-Headed' Video domination. One Click - for MASSIVE Video coverage

Check Also

Kursus Google Adwords dan Internet Marketing di Kepulauan Seribu Call 081222555757

Mau Banyak Order Setelah Ikut Pelatihan Google AdWords di SB1M ? Jangkau pelanggan baru lebih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *