Home / Videos / Chiến Lược Internet Marketing Để Có 2000 Đô Đầu Tiên – Nguyễn Tất Kiểm

Chiến Lược Internet Marketing Để Có 2000 Đô Đầu Tiên – Nguyễn Tất Kiểm

Bạn đang làm về Internet Marketing nhưng không có nhiều chi phí duy trì hoạt động? Bạn làm MMO nhưng không hiệu quả?
Video sẽ giải đáp, hướng dẫn chiến lược làm Internet Marketing hiệu quả nhất, mang về doanh thu 2000 đô usd.
Chiến Lược Internet Marketing Để Có 2000 Đô Đầu Tiên – Nguyễn Tất Kiểm
=================
1. Xem thêm các thông tin bài viết về quảng cáo trên facebook tại: http://taki.edu.vn/blog/
2. Trang web cá nhân của tôi: http://nguyentatkiem.com/
3. Trang thông tin khóa học: http://taki.vn
4. Khóa học online: http://online.taki.vn
=================
Liên hệ: Nguyễn Tất Kiểm – CEO Taki Academy
Email: ceo@taki.vn
Facebook: https://www.facebook.com/nguyentatkiem
THANKS!

Recommended Products

Engagifire Elite

Engagifire - Turn all your visitors into red hot leads

Zapable Special Offer 2016

Zapable - Build Your Mobile App In A Zap

ExplaindioTemplate Club (Commercial)

100 Explaindio Animated Slides, 800 Hand Drawn Doogle Whiteboard Images, 100 Full HD Background Videos, and 300 stock photos every month.

WP Debrander Unlimited (EWL)

Change WP Branding

Explaindio Video Vault Special

How To Get Whitelabel Animated Explainer Video Templates And Sell Them To Online and Offline Business On Autopilot.

Check Also

Learn How to Drive Traffic and Get Paid From Others Products on Click Bank

https://bit.ly/2rpDGnC Learn the secrets to driving traffic to other peoples links and products and get …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *